News

Programang Sertipiko sa Malikhaing Pagsulat sa Filipino ng UP-Diliman, bukas na para sa aplikasyon

Muling binubuksan ang aplikasyon para sa Sertipiko sa Malilkhaing Pagsulat sa Filipino (SMPF), Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas (DFPP), Unibersidad ng Pilipinas, Diliman. Para sa mga interesadong lumahok sa programa, inaasahang maibibigay ang mga sumusunod na kahingian: (1) Photocopy ng high school report card, may GWA na 80 (1st – 3rd year high school at 1st – 3rd quarter ng 4th year; dapat ay 85 ang average sa Filipino at Ingles), (2) koleksyon ng mga orihinal na malikhaing akda (dalawa hanggang tatlo sa alinman sa mga sumusunod: tula, maikling kuwento o nobeleta, dula, kuwentong pambata, teleplay o script sa pelikula, sanaysay), (3) Rekomendasyon mula sa isang dating guro na naglalaman ng mga napanalunang kompetisyon, trabaho sa dyaryo at/o school paper, mga na-publish at mga katulad na impormasyong may kinalaman sa pagsusulat, pagtatanghal at kawangis na gawain. Pebrero 11 hanggang Marso 8 ang application period, Marso 14, 4:00 – 5:00 n.h. ang oryentasyon ng mga aplikante, Marso 15, 1:00 – 4:00 n.h. ang written exam, at Marso 23, 9:00 n.u. – 5:00 n.h. ang panayam. Inaasahang maipapabatid ang listahan ng mga napiling aplikante sa Abril 12, 2013.

Para sa karagdagang impormasyon, hanapin si Prop. U Eliserio sa 9244899, o magpadala ng email sa smpfdfppcalupd@gmail.com. May karagdagan ding impormasyon sa website ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, http://kal.upd.edu.ph/dfpl_index.php?p=38 . May downloadable application form sa http://dl.dropbox.com/u/10132188/smpf-appform.pdf. Para sa listahan ng kailangan pumunta sa http://aplikasyonsmpf.blogspot.com/2013/02/mga-kahingian-sa-pagpasok-sa-smpf.html.

***

The Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas of the University of the Philippines, Diliman is now accepting applications for the Certificate in Creating Writing in Filipino program. Requirements: (1) Photocopy of high school report card, GWA must be 80 (1st – 3rd year high school and 1st – 3rd quarter of the 4th year; an average of 85 in Filipino and English is required), (2) collection of original creative works (two to three of any of the following: poems, short stories or novellas, plays, teleplays, screenplays, stories for children, essays), (3) Recommendation letter from a former teacher that includes prizes won, work in the school newspaper, any information relevant to writing and performance and similar activities. The application period is from February 11 to March 8, students’ orientation will be held on March 14, 4 – 5 pm, the written exam will be held on March 15, 1 pm to 4 pm, interviews will be held on March 23, 9 am to 5 pm. A list of accepted applicants will be released on April 12, 2013.

For more information, contact Prof. U Eliserio at 9244899, or send an email to smpfdfppcalupd@gmail.com. Additional information may be found at the College of Arts and Letters’ website, http://kal.upd.edu.ph/dfpl_index.php?p=38. There is a downloadable application for at http://dl.dropbox.com/u/10132188/smpf-appform.pdf. For the list of requirements see: http://aplikasyonsmpf.blogspot.com/2013/02/mga-kahingian-sa-pagpasok-sa-smpf.html.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s