News

‘Umpilan’ hinggil sa panitikang Ilokano kasama sina Rambaud at Lucero sa Marso 11, 2013

UmpilanIdaraos ng Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL) ang ikalawang “Umpilan”, ang serye ng mga panayam hinggil sa mga panitikan ng Filipinas, sa pagtalakay sa lagay at tunguhin ng panitikang Ilokano, sa Mar. 11, 2013, 4:30 pm, sa Natividad Galang Fajardo (NGF) Conference Room, Gusaling Horacio De La Costa ng Pamantasang Ateneo de Manila.

Tampok na mga tagapanayam sina Cles Rambaud at Dr. Adelaida Lucero. Bukás ang aktibidad sa publiko, lalo na sa mga guro at mag-aaral ng Panitikan ng Filipinas. Inaanyayahan ding dumalo ang mga kasapi at ibig maging kasapi ng UMPIL.

Para sa iba pang detalye, maaaring magpadala ng mensahe kay Dr. Michael M. Coroza, Secretary General ng UMPIL, sa mcoroza@ateneo.edu o kay Bb. Eva Garcia Cadiz sa gondour03@yahoo.com. Maaari ring mag-log on sa https://www.facebook.com/events/221002084709863/.

Ang “Umpilan” ay programa ng UMPIL, sa pakikipagtulungan ng Ateneo Institute for Literary Arts and Practices (AILAP) at Kagawaran ng Filipino ng Paaralan ng Humanidades ng Pamantasang Ateneo de Manila.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s