News

‘In Keeping’: Isang bagong dula ng Artistang Artlets

pr_artistang artletsInihahandog ng Artistang Artlets, ang opisyal na grupo sa teatro ng Faculty of Arts and Letters ng Unibersidad ng Santo Tomas, ang “IN KEEPING: Antolohiya ng mga sikretong nakapaloob sa apat na sulok”. Ang dula ay isinulat nina Janina Faith Gacosta at Alain Jared Alterez, sa direksiyon ni Ma. Kristina Magno, at sa pamamahala ni Jerome Ladan. Itatanghal ito sa Tan Yan Kee Audio Visual Room-UST.

Show dates:
Peb. 27 (Miyerkules) – 1:00 nh, 3:15 nh, 5:15 nh, 7:15 ng
Peb. 28 (Huwebes) – 10:00 nu, 1:00 nh, 3:15 nh, 5:15 nh, 7:15 ng
Marso 1 (Biyernes) – 1:00 nh, 3:15 nh, 5:15 nh

Ticket Price: Php 50.00

Para sa mga tiket, makipag-ugnayan kina Jerome Ladan sa (0916) 684 0075 o Anna Dacillo sa (0917)8190350. Maaari ring mag-log on sa Facebook.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s