News

Paanyaya para sa pagpapasa sa isang antolohiya ng mga tula at sanaysay hinggil sa panalangin at espiritwalidad

Nakatakdang mamatnugot sina Louie Jon Sanchez at Rica Bolipata-Santos ng isang aklat antolohiya hinggil sa panalangin at buhay-espiritwal. Tatanggap ng mga tula (tatlo hanggang lima), at/o sanaysay (hanggang 10-15 pahina sa 8.5 x 11, doble espasyo) na tumatalakay, nagninilay, at kumikilatis, sa mayayamang aspektong kaugnay ng nasabing tema ng aklat.

Bukas ang antolohiya sa mga akda sa Filipino, Ingles, at iba pang wikang pambansa, na kailangang lakipan ng salin sa Filipino o Ingles.

Hindi nakakahon sa Kristiyano/Katolikong pagbasa ang pagpaksa, at maaaring yumakap ang mga akda ng sari-saring impluwensiya mula sa iba pang espiritwal na tradisyon, maging sa mga katutubong paniniwala.

Mangyari lamang na ipadala ang inyong lahok sa louiejonasanchez@gmail.com, na may subject heading na “AKLAT ESPIRITWAL”. Tatatanggap ng mga piyesa hanggang Hunyo 1, 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s