K Magazine

Second Issue (April 2013): CONTENTSmagazine issue 2UMPILAN: Panitikang Bikol
Jazmin Llana [link] at Kristian Cordero [link]

UmpilanBinasa bilang bahagi ng panel sa UMPILAN I: Panitikang Bikol na ginanap sa Natividad Galang Fajardo (NGF) Conference Room, Gusaling Horacio De La Costa ng Pamantasang Ateneo de Manila noong Enero 28, 2013. Ang UMPILAN ay serye ng mga panayam hinggil sa mga panitikan ng Filipinas na inorganisa ng Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL).Ang Tatlong Sumpa (Pilandokomiks Isyu 1), Borg Sinaban [link]
ni Michael Jude Tumamac

Review“Sa komiks, may transpormasyon na si Pilandok bilang isang huwarang bayani, marahil dahil sa pangangailangan na iangkop si Pilandok bilang isang tauhan na maaaring maging modelo ng mga batang mambabasa.”Interview with Raissa Rivera-Falgui, Woman in a Frame [link]
by Michael Jude Tumamac

raissa rivera falgui_featuredimage“I have a good memory for anything I’m interested in, so I relied mainly on stock knowledge. Most of the events in the novel grew out of historical facts I had read. As I said, I wrote my thesis on the given period. I was so immersed in the period and facts and they remained in my memory all those years.” –Rivera-FalguiPanayam kina N. Rafael at S. Bumatay III, Naku, Nakuu, Nakuu! [link]
ni Michael Jude Tumamac

nanoy rafael_featuredimage“Sa totoo lang, hindi ko naman inasahang ako ang mananalo noon, dahil unang-unang kuwentong pambata ko nga ito. Basta sumali lang ako, bahala na kung manalo. Kaya nung nanalo ako sa PBBY, hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon naman, dito sa Peter Pan Prize, pakiramdam ko nakatsamba lang ulit ako.” –Rafael

sergio bumatay_featuredimage“Ang unang kong naisip ay ang paglaruan ang kanyang mga guniguni at doon nagsimula ang ideya ko para sa estilo ng kuwento. Pinagbuhusan ko ng pansin ang pagka-surreal ng ilustrasyon para makatawag-pansin at magkaroon ng interes ang mambabasa.” –Bumatay


Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s