News

Paanyaya: Pagsusuri ng Binagong Gabay sa Ortograpiya ng Wikang Filipino (Ikalawang Borador)

logo_kwf

Isa sa mga bagong proyekto ng bagong pamunuan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang pagsasaayos ng Gabay sa Ortograpiya ng Wikang Filipino. Nilalaman nito ang mga tuntunin kung paano sumulat gamit ang wikang Filipino. Ayon na rin sa Panimula na isinulat ng Pambansang Alagad ng Sining at Tagapangulo ng KWF Virgilio S. Almario, layunin ng Binagong Gabay na magkaroon ng “estandardisadong mga grapema o pasulat na mga simbolo at ang mga tuntunin sa paggamit at pagbigkas ng mga simbolong ito” lalo na sa mga kontrobersiyal na usapin sa ispeling.

Dahil hindi “ninanais na maging pangwakas na mga tuntunin ang nilalaman ng gabay,” inaanyayahan ang lahat na makibahagi sa pagsusuri ng Binagong Gabay sa Ortograpiya ng Wikang Filipino.

2 Mayo 2013

Bagong Paanyaya Para sa Lahat:

Kalakip nito ang ikalawang borador ng Binagong Gabay sa Ortograpiya ng Wikang Filipino na batay sa mga natanggap na puna at pagwawasto mula sa mga maagap bumasa ng unang borador. Maraming salamat sa inyo at hinihiling ko ang muli ninyong pagbasa at pagpapadala kaagad ng puna tungo sa higit pang pagpapakinis ng gabay na ito. Mangyaring ipadala ang mga mungkahi sa vsalmario@gmail.com.

LINK: 2013 Binagong Gabay Ortograpiya sa Wikang Filipino – Ikalawang Borador

Virgilio S. Almario
Tagapangulo
Komisyon sa Wikang Filipino

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s