News

Pambansang Kongreso sa Wika, tampok sa Buwan ng Wika 2013

Itataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), sa pakikipagtulungan ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd), Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal (DILG), Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon (CHED), at Pamantasang Ateneo de Manila (AdMU)-Kagawaran sa Filipino, ang unang Pambansang Kongreso sa Wika sa darating na Agosto 19-21, 2013 sa Leong Hall, Pamantasang Ateneo de Manila, Lungsod Quezon.

kwf congress august

Dadaluhan ang Pambansang Kongreso ng mga guro at superbisor sa Filipino, iskolar, manunulat, at kinatawan mula sa iba’t ibang institusyong publiko at pribado. Nilalayon nitong matalakay at mailatag ang mga kaukulang solusyon sa mga suliraning pangwika sa iba’t ibang larang lalo na sa mga dominyo ng kapangyarihan (power domains) kaugnay ng pagpapaunlad at pagpapalaganap ng Filipino at iba pang mga wika ng Filipinas.

Tampok sa unang araw ng kongreso ang pambungad na pananalita ni Pangulo Benigno Simeon Aquino III habang sa ikalawa at ikatlong araw naman naman ang serye ng mga talakayang plenaryo at sesyong paralel na may tuon sa usaping pangwika sa mga pilîng larang. Igagawad naman ang Kampeon ng Wika sa mga natatanging indibidwal na nakapag-ambag sa pagpapayaman ng wikang Filipino at iba pang wika sa Flipinas. Lalagdaan din sa kongreso ang memorandum ng kasunduan kaugnay ng 30 ektaryang lupaing bahagi ng ancestral domains ng mga katutubong Higaonon na ipagkakaloob sa KWF.

Inaanyayahan ang mga interesadong indibiduwal at/o organisasyon na makiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa at makilahok sa Pambansang Kongreso sa Wika. May kaukulang bayad na Php 3,000.00 ang mga dadalo sa Pambansang Kongreso sa Wika ngunit may 20% discount sa mga mauunang magpaparehistro hanggang Hunyo 28, 2013. Para sa pagpapareserba o tanong ukol sa rehistrasyon, tawagan ang telepono blg. (02) 735-2525 loc. 112 at hanapin si Lorna Lynn L. Wenceslao. Kung may iba pang katanungan o paglilinaw, makipag-ugnayan kina Jomar I. Cañega o Sheilee Boras-Vega sa telepono blg. 736-2524 loc. 101.

Ipinagdiriwang ang Buwan ng Wikang Pambansa alinsunod sa Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1041, s. 1997 na nagpapahayag ng taunang pagdiriwang tuwing Agosto 1-31 bilang Buwan ng Wikang Pambansa.

Ang Komisyon sa Wikang Filipino ay ang natatanging ahensiyang pangwika sa ilalim ng Tanggapan ng Pangulo ng Filipinas. Itinatag sa pamamagitan ng Batas Republika Blg. 7104 ng 1991, inaatasan itong “tiyakin at itaguyod ang ebolusyon, pagpapaunlad at pagpapayaman pa ng Filipino na wikang pambansa ng Pilipinas, batay sa umiiral na mga wika ng Pilipinas at iba pang wika.”

Press release mula sa Komisyon sa Wikang Filipino.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s