News

#HUGOT ng Artistang Artlets, ipalalabas sa Marso

UPDATED, Peb. 25, 2014–Inihahandog ng Artistang Artlets, ang opisyal na samahang pang-teatro ng Pakultad ng Sining at Panitik ng Unibersidad ng Santo Tomas, para sa kanilang ikalawang Minor Production ang “#Hugot”.

FINAL POSTER HUGOT

Tatlong kwento sa isang pagtatanghal tungkol sa tamis at pait ng pag-ibig na madalas na nararanasan ng mga nagmamahal. Kabilang dito ang “Kinaumagahan” sa panulat nina Wennielyn Fajilan at Rachelle Rodriguez, “COCOL” sa panulat ni Therese Renee Janine Zialcita, at “Chimes” sa panulat ni Coleen Ivy Cordero. Ang mga dula ay sa direksiyon ni Danielle Joyce Factora at sa pamamahala ni Marcos Gaston Stig Latorre.

Ang tatlong kwento ay tungkol sa komplikadong aspekto ng pag-ibig na maaaring makakuha ng sagot na “OO”, “SIGURO” at di kalaunan ay mauwi sa sagot na “HINDI”. Pinapakita nito ang matamis at mapait na lasa ng pag-ibig na tunay na mapanghuhugutan ng mga manunuod at makatutulong sa mga naguguluhan, sawi sa pag-ibig, at pati sa mga patuloy na lumalaban para sa pagmamahal.

PLAY DATES:
Marso 3, 4, 5 – 1 n.u.,3 n.u.,5 n.u., at 7 n.u.

VENUE:
Education Auditorium, Albertus Magnus Building, UST

Para sa iba pang mga katanungan, maaaring tawagan o kontakin si Jennie Ver Gabon sa numerong (0917)8466936. Maaari ring bisitahin ang Artistang Artlets sa Facebook.

dailyhugotfacts

Oo, Medyo o Hindi? Anong isasagot mo sa pag-ibig?

Ilabas ang iyong #HUGOT na kwento.

Press release from Artistang Artlets.

KALATAS is an official media sponsor of Artistang Artlets’ #HUGOT production.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s