Books / News

Triple sa Sitenta: Pagpapakilala sa tatlong bagong aklat ni Virgilio S. Almario

Malugod kayong inaanyayahan ng UST Center for Creative Writing and Literary Studies kasama ang Ateneo de Manila University Press, Filipinas Institute of Translation, Inc., at Komisyon sa Wikang Filipino sa TRIPLE SA SITENTA: Isang Hapon ng Lektura, Poetry Reading, at Booklaunch sa ika-7 ng Marso, 2 n.h. sa Tanghalang Teresita Quirino, Benavidez Bldg., Unibersidad ng Santo Tomas.

Ito ay pagpapakilala sa mga bagong aklat ni Virgilio S. Almario, Pambansang Alagad ng Sining para sa Panitikan. Ang mga aklat ay: Ang Tungkulin ng Kritisismong Filipino (Ateneo Press), Si Balagtas at ang Panitikan ng Kalayaan (Komisyon sa Wikang Filipino), at Lungting Lungsod ng Lunggati (Filipinas Institute of Translation).

triple sa sitenta

RSVP
Maria Christina Pangan
pangan.christina@gmail.com
0906-4801620

EVENT PAGE:
https://www.facebook.com/events/661973327200268/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s