News

UP Departamento ng Filipino, tumatanggap na ng aplikasyon para sa Malikhaing Pagsulat

News

Ang Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas (DFPP) sa Kolehiyo ng Arte at Literatura (KAL) ng Unibersidad ng Pilipinas-Diliman ay tumatanggap na ng aplikasyon para sa SERTIPIKO NG MALIKHAING PAGSULAT SA FILIPINO (SMPF) Akademikong Taon 2014-2015.

Ang SMPF ay dalawang taong programa na may 63 yunit na kasanayan sa pagsulat at mga kursong pangkalahatang edukasyon.

Mga Kahingian:
1. Nagtapos ng High School o mga bukas sa pagpapatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo mula sa pagiging freshman sa kolehiyo
2. Pagpasa sa qualifying test at interview na ibibigay ng Departamento sa takdang panahon
3. Nasagutang application form
4. Certified photocopy ng High School Report Card (Form 137), may GWA na 85 (lst-3rd year High School at lst-3rd quarter ng 4th year)
5. Halimbawa ng mga nagawang akda (kombinasyon ng dalawa hanggang tatlo mula sa mga sumusunod):
     a. tula
     b. maikling kuwento
     c. maikling sanaysay
     d. kuwentong pambata
     e. nobela o nobeleta
     f. dula
     g. teleplay o iskrip sa pelikula
     6. Halimbawa ng mga sulatin o maikling akdang nailathala sa school paper o/at sa ibang publikasyon, kung mayroon
7. Rekomendasyon mula sa isang dating guro sa larangan ng panitikan, wika, o/at malikhaing pagsulat
8. Php 400.00 na application fee (non-refundable, marapat munang isumite ang application form at mga kahingian bago magbayad)
9. Agreement Letter sa pagitan ng Departamento at Estudyante ukol sa mga rekisitos at pribilehiyo sa pagpasok sa kursong SMPF
10. lnterbyu ng Tagapangasiwang Komite sa Sertipiko ng Malikhaing Pagsulat (para sa mga matatanggap na aplikante)
11. Pagapatibay ng Tagapangasiwa sa Programang Di-gradwado
12. Pagpapatibay ng Tagapangulo ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas (DFPP)
13. Pagpapatibay ng kaguruan ng DFPP
14. Pagpapatibay ng tanggapan ng Dekano ng Kolehiyo ng Arte at Literatura

Paalala: Ang mga numerong 3-7 ay dapat may 6 na kopya. Tiyaking may 6 na set na nakalagay sa tig-iisang folder na nakasuksok sa isang envelope. Hindi tatanggapin ang mga aplikasyon na hindi kumpleto ang mga kahingian at bilang ng mga kopya. Lagyan ng pangalan ang labas ng envelope. Huwag maglalagay ng orihinal na kopya. Kopya lamang subalit may tatak na mula ito sa ipinakopyang orihinal.

Mga Importanteng Petsa:
Pagtanggap ng aplikasyon – 13 Pebrero – 28 Pebrero 2014
Oryentasyon para sa mga aplikante – 05 Marso 2014,2:00 n.h., DFPP AVR
Written Exam – 15 Marso 2014, 1:00-4:00 n.h.
lnterview – 22 Marso 2014, 9:00 n.u. – 5:00 n.h.
Resulta ng aplikasyon – 07 Abril 2014

Para sa application form at detalye, tawagan ang UP Department of Filipino, c/o Susan o Marie sa 9818500 loc 2123 (UP Trunkline)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s