News

Ekaterina Baklanova sa Ateneo sa Peb. 28, 2014

Inaanyayahan ang lahat sa isang espesyal na panayam ni Dr. Ekaterina Baklanova ng Moscow State University, sa darating na Peb. 28, 2014, 4:30 p.m., Case Study Room, Social Science Bldg., Ateneo de Manila University. Ang panayam, na ito na pinamagatang “Ang Pagtuturo ng Pilolohiyang Filipino sa Rusya”, ay itinatanghal ng Kagawaran ng Filipino, Paaralang Humanidades, Pamantasang Ateneo de Manila.

Ibabahagi sa panayam na ito ang pagsisimula at ang naging pag-unlad ng pag-aaral at pagtuturo ng Pilolohiyang Filipino sa Rusya mula sa mga unang pagsisikap nina Dr. Vladimir Makarenko ng Institute of Oriental Languages ng Moscow State University at Dr. Evgeny Rackhov ng Leningrad State University noong dekada limampu hanggang sa kasalukuyan. Tiyak na sasagutin ang mga ano, bakit, at paano na maaaring sumaisip ninuman, lalo na ng mga Filipino, kaugnay ng pagkakaroon ng ganitong akademikong programa sa Rusya. Magtutuong-pansin din sa mga napagtagumpayan na sa pagbuo ng mga materyal na panturo at paraan mismo ng pagtuturo na maaaring magsilbing huwaran para sa mga gurong nasa larang ng pagtuturo ng pangalawa o banyagang wika.

Si Ekaterina A. Baklanova ay kasalukuyang Senior Researcher para sa Philippine Studies sa Department of SEA countries philology, Institute of Asian and African Studies, Moscow State University. Sa nasabing pamantasan din niya tinapos ang kaniyang M.A. at Ph.D. Ang kaniyang disertasyon ay tungkol sa leksikal na panghihiram sa wikang Tagalog at ang suliranin ng “interference.” Mula 2002, nagtuturo siya ng Filipino (Tagalog) at Pilolohiyang Filipino. Nakapagtanghal na siya ng kaniyang mga pag-aaral sa wikang Filipino sa ilang pandaigdigang kumperensiya at may panahong naglingkod din siya sa embahada ng Filipinas sa Rusya. Ikinagagalak niyang magbahagi ng kaniyang karanasan sa pagtuturo ng wika at panitikan sa mga guro at mag-aaral ng wika at panitikang Filipino.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s