News

Call for entries: Sali(n) Na! 2014

kwf1991

Ang Sali(n) Na! ay taunang programa ng KWF sa pagsasalin ng pinakamahahalagang tekstong pampanitikan, pangkultura, at/o pangkasaysayan ng bansa tungo sa layuning makalikha ng repositoryo at lawas ng mga opisyal at mapagtitiwalaang salin sa Filipino ng mga naturang akda.

Para sa taóng 2014, ang akdang isasalin ay ang La revolución filipina ni Apolinario Mabini bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng kaniyang ika-150 kaarawan.

TUNTUNIN SA SALI(N) NA! 2014:

1. Bukás ang timpalak sa lahat, maliban sa mga kawani ng KWF at kanilang mga kaanak.

2. Para sa taóng 2014, ang akdang isasalin ay ang bersiyong Espanyol ng La revolución filipina ni Apolinario Mabini bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng kaniyang ika-150 kaarawan.

3. Ang pangunahing sanggunian ng isasaling tekstong Espanyol ay matatagpuan sa ikalawang tomo ng La Revolucion Filipina: con otros documentos de la epoca, con un estudio biografico sobre el autor (1931) ni Rafael Palma.

4. Mula Espanyol tungong Filipino ang gagawing pagsasalin. Ang salin ay kailangang orihinal na likha ng kalahok at hindi pa nalalathala sa alinmang publikasyon. Hindi patatawarin ang sinumang nahuli at napatunayang nagkasala sa pangongopya. Kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok nito sa timpalak at hindi na muling makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.

5. Isa (1) lamang entri ng salin ang maaaring isumite. Ang bawat lahok ay kailangang ilagay sa isang long brown envelope na maglalaman ng sumusunod:

(a) Apat (4) na kopyang makinilyado o kompiyuterisado, gagamit ng font na Arial 12pt, doble espasyo sa 8 ½” x 11” na bond paper na may palugit na isang (1) pulgada sa itaas at ibaba at sa magkabilang tabi. Kinakailangang notaryado ang ilalahok na gawa bilang katunayan na orihinal ito ng nagsalin. Kinakailangang magtataglay lamang ng sagisag-panulat (pen name) at hindi tunay na pangalan ng kalahok ang dokumento.

(b) Isang (1) CD na maglalaman naman ng file (soft copy) ng salin.

(c) Isang selyadong No. 10 envelope na maglalaman ng hiwalay na Salin Na 2014 Pormularyo sa paglahok para sa buong detalye ng nagsalin (maaaring i-download sa http://www.kwf.gov.ph) kasama ang dalawang retrato (2×2) at ang maikling biodata.

6. Ang tatanghaling pinakamahusay na salin ay tatanggap ng ₱50,000 at plake ng pagkilala. Mayroong unang opsiyon ang KWF na ilathala ang nagwaging entri na walang dagdag na bayad sa nagsalin maliban sa royalti ng bawat mabebentang kopya ng libro.

7. Ang lahok na salin ay maaaring dalhin nang personal o ipadala sa koreo sa:

Lupon sa Salin Na 2014
Komisyon sa Wikang Filipino
2F Gusali Watson, 1610 J.P. Laurel St.
San Miguel, Maynila

Hindi tatanggapin ang entri na ipinadala sa email.

8. Ang huling araw ng pagsusumite ng lahok ay sa 30 Hunyo 2014, 5nh. Hindi na mauurong ang araw ng pagsusumite. Ang mga lahok na ipinadala sa pamamagitan ng koreo ay kailangang matanggap ng KWF nang hindi lalampas sa petsang nabanggit.

9. Ang pasiya ng inampalan ay pinal at hindi na mababago. Lahat ng lahok, nanalo man o natalo, ay hindi na ibabalik sa mga kalahok at angkin ng KWF ang karapatang mailathala ang nagwaging lahok.

Para sa karagdagang detalye, tumawag sa Sangay ng Salin sa telepono blg. (02) 708-6972.

I-click ang mga link sa ibaba para sa La revolucion filipino ni Apolinario Mabini at ang pormularyo ng Salin Na! 2014:
La Revolucion Filipina ni Apolinario Mabini
Salin Na 2014 Pormularyo

Press release from Komisyon sa Wikang Filipino.

Ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang nag-iisang ahensiyang pangwika ng pamahalaan na nakatuon sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at preserbasyon ng Filipino at ng iba pang mga wika sa Pilipinas. Bilang ahensiyang nasa ilalim ng pangangasiwa ng Tanggapan ng Pangulo, nilikha ang KWF upang magsagawa, mag-ugnay at magtaguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at preserbasyon ng Filipino at ng iba pang mga wika sa Pilipinas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s