News

Ang Pambansang Kumperensiya at Kongreso ng Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL) 2014 sa UP Diliman

tumblr_mcp2xvJRFd1rd0igpo1_500-1
 

Gaganapin ng Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL) ang taunan nitong pambansang kumperensiya at kongreso sa Agosto 28-30, 2014, 8 n.u.-5 n.h., sa College of Mass Communication ng Unibersidad ng Pilipinas, Diliman.

Papaksain ng kumperensiya ang temang “Ang Rehiyonal na Panitikan Bilang Pambansang Panitikan”.

Nilalayon ng kumperensiya na mapagtuunang-pansin ang panitikan sa mga rehiyon at sisikaping masagot sa tatlong araw na lektiyur at inter-aksiyon ng mga kalahok ang tanong na ito: “Paano lumilikha ng pambansang panitikan mula sa mga rehiyonal na panitikan ng bansa?”

Sisikapin ding tugunan ng mga imbitadong tagapagsalita ang mga ito:

1.     Ano ang mga saligan at paraan para sa pagbuo at pagpapalakas ng rehiyonal na panitikan?

2.     Ano ang mga teoretikong saligan para makabuo ng pambansang panitikan mula sa mga rehiyonal na panitikan?

3.     Ano ang papel at responsabilidad ng pambansang panitikan sa mga rehiyonal na panitikan?

Kabilang sa mga inanyayahang tagapagsalita sa kumperensiyang ito ay mga kilalang mga manunulat, iskolar, at personalidad sa larangan ng panitikan, kultura, at edukasyon.

May tampok ding mga palihan at pakitang-turo na sadyang dinisenyo para sa mga guro ng panitikan sa kolehiyo at mataas na paaralan.

May gaganaping forum na ang aanyayahang magsalita ay hindi mga akademiko kundi ang mga nasa praktika mismo ng pagsusulat. Ang paksang tatalakayin ay “Ano Ang Asyano sa Panitikang Filipino?”

Ang bayarin sa pagpapatalâ ay tatlong libong piso (Php 3000.00) na panustos para sa kit, pagkain sa tanghalian, meryenda, sertipiko, ID, at hand-awt.

Mabibigyan ng sampung porsiyentong deskuwento ang sinumang magpapatala at magbabayad bago mag-ika-1 ng Agosto 2014.

Bukod dito, malilibre ang isang kalahok kung kabilang siya sa isang pangkat na binubuo ng lima (5) na pangkatang magpapatala.

Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang kay Gng. Eva Cadiz sa (63) 917.845.37.21.

Maaari ring magpadala ng email sa umpil2014@yahoo.com.

Larawang hiram mula sa http://33.media.tumblr.com/tumblr_mcp2xvJRFd1rd0igpo1_500.jpg.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s