Interview: Aaron Paul Asis
Interview

Interview: Aaron Paul Asis

ni Michael Jude Tumamac Si Aaron Paul Asis, na isang ilustrador at freelance art director, ang pinarangalan ngayong taon ng PBBY-Alcala Grand Prize para sa kaniyang mga ilustrasyon sa kuwentong “Gaano Kalayo Patungong Paaralan?” ni Genaro Gojo Cruz. Kasapi si Asis ng Ang Ilustrador ng Kabataan, isang samahan ng mga ilustrador para sa mga bata, … Continue reading