Books / News

PEN to launch books by Wigley, Galan, and Aguila

The Philippine Center of the International PEN (Poets & Playwrights, Essayists, Novelists) will hold book-club discussion on John Jack Wigley’s “Falling into the Manhole” (creative nonfiction); Ralph Semino Galán’s “Discernments” (literary criticism); and Augusto Antonio Aguila’s “The Heart of Need” (fiction) on April 27, 2013, 5 pm, at the Solidaridad Bookstore, Ermita, Manila. The books … Continue reading

Pandaigdigang Araw ng Aklat at Karapatang-ari 2013
News

Pandaigdigang Araw ng Aklat at Karapatang-ari 2013

Sa unang pagkakataon, ipagdiriwang sa Filipinas ang Pandaigdigang Araw ng Aklat at Karapatang-ari ngayong Abril 23, 2013 sa pangunguna ng National Book Development Board (NBDB), Intellectual Property Office (IPO), Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL), Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo (LIRA), at University of the Philippines Institute of … Continue reading