Call for entries: Sali(n) Na! 2014
News

Call for entries: Sali(n) Na! 2014

Ang Sali(n) Na! ay taunang programa ng KWF sa pagsasalin ng pinakamahahalagang tekstong pampanitikan, pangkultura, at/o pangkasaysayan ng bansa tungo sa layuning makalikha ng repositoryo at lawas ng mga opisyal at mapagtitiwalaang salin sa Filipino ng mga naturang akda. Para sa taóng 2014, ang akdang isasalin ay ang La revolución filipina ni Apolinario Mabini bilang … Continue reading